Law Archive

Dui Park Ridge – Kierowanie Autem pod Wpływem Alkoholu

Nie ulega wątpliwości, że kierowanie pojazdem pod wpływem jakichkolwiek używek jest zabronione. Jednak, w sytuacji, gdy do tego dojdzie i zostaniemy skontrolowani przez funkcjonariuszy policji, powinniśmy niezwłocznie skontaktować się z prawnikiem. Gdy dojdzie do zatrzymania nas w czasie jazdy pod wpływem alkoholu …