Law Archive

Dui Park Ridge – Kierowanie Autem pod Wpływem Alkoholu

Nie ulega wątpliwości, że kierowanie pojazdem pod wpływem jakichkolwiek używek jest zabronione. Jednak, w sytuacji, gdy do tego dojdzie i zostaniemy skontrolowani przez funkcjonariuszy policji, powinniśmy niezwłocznie skontaktować się z prawnikiem. Gdy dojdzie do zatrzymania nas w czasie jazdy pod wpływem alkoholu …

What Is A Personal Injury Attorney?

A personal injury attorney is a dedicated legal professional who represents clients who have sustained injury and suffered damage to their property and the cause can be determined as negligence on the part of another person, business or government agency. Personal injury …